Diensten van Pagus

Diensten van Pagus

Pagus levert de volgende diensten:

Projectmanagement

Onze aanpak bij projecten: Een duidelijke start, inzicht in methodes, werkbare resultaten en maximale duidelijkheid en draagvlak. We kunnen bogen op een brede ervaring en aansprekende resultaten.

Programmamanagement

Voor programma's of complexe bestuurlijke processen: wij bieden een heldere en transparante aanpak, gericht op een samenhangend resultaat, draagvlak, overwinnen van weerstanden en voorkomen van impasses.

Interimmanagement

Bij overbrugging of verandering, onze visie: binnenstaander en buitenstaander tegelijk zijn; Verbinden en tegelijk een kritische blik. Hierdoor ontstaat verbetering met draagvlak. We blijven niet langer dan strikt noodzakelijk. Ons plezier: een organisatie achterlaten die draait.

Strategisch management

Ombuigen, bezuinigen en dan? De aanpak bestaat uit een diagnose, confrontatie, strategie en acties/interventies en richt zich zowel op de harde kant -structuren, processen en verantwoordelijkheden- als de zachte kant -omgaan met weerstand, creëren van leerprocessen, betrokkenheid en samenwerking.

Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.