Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Opdracht:

(2000) - Reorganisatie van de sector water (provincie Utrecht). Taakanalyse, voorbereiden van de ontvlechting en begeleiden van de medewerkers van twee ‘waterafdelingen’.

(1997 – 2000) - Integraal management twee afdelingen (provincie Utrecht). Opdracht: strategisch beleid, bestuurlijke besluitvorming, Europa, communicatiebeleid) lijnfunctie, integraal management.

(1997-1999) - Accountmanager hinderlijke bedrijvigheid vinexlocatie (provincie Utrecht). Opdracht: Stroomlijnen van communicatie tussen bedrijf, overheid en inwoners, opzetten vergunningenmanagement, afstemming vergunningen.

(1997- 1998) - Projectleider MER regionale afvalverwerking Opdracht: projectleiding, verantwoordelijk voor het uitvoeren van studies, bepalen van de beoordelingsstrategie etc.

(1996) - Projectleider oplevering regionaal dagrecreatieterrein (provincie Utrecht). Opdracht: Haalbaarheidsonderzoek commerciële bedrijfsactiviteiten, geotechnische analyse, waterkwaliteit en begeleiding justitieel onderzoek.

(1995) - Adviseur gemeente Budapest (i.o.v. EU) Advisering uitvoering interactief beleid.

(1995) - Oprichting PPS-bedrijf voor logistieke optimalisatie (provincie Utecht) Begeleiding totstandkoming centraal logistiek bedrijf. O.a. het realiseren van containerterminals, logistieke steunpunten en aankoop transportmiddelen.

(1988 – 1992) - Projectleider sanering autosloopbranche (provincie Utrecht) Sanering van de branche, voeren van onderhandelingen met bedrijven en gemeenten over vertrek en inrichting nieuwe locaties.

Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grondWebsite: http://portal.provincie-utrecht.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.