Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Opdracht:

(2008) - Projectleider bestuursprogramma Water Provincie Gelderland

Opdracht: opstellen van een programma voor regionale waterprojecten met als motto ‘Geen woorden maar daden’: concrete activiteiten, heldere resultaten. Samenwerking tussen provincie, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat. Specifieke taak: in positie brengen van de opdrachtgever: wel het verschil maken, niet overal verantwoordelijk voor zijn.

(2004 – 2005) - Bestuurlijk adviseur bedrijfssanering, provincie Gelderland. ‘Doorpakken in aanpakken’.

Opdracht: ondersteunen van handhavingsacties en vergunningverlening bij omvangrijke bedrijfssanering. Opzetten communicatietraject, uitvoeren risicoanalyse, opbouwen relaties met verzekeraar, rijksoverheid, FIOD, Tweede Kamer, etc.

Resultaat: provincie wist zich moreel en materieel gesteund in handhavingsactie en heeft deze doorgezet.Website: http://www.gelderland.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.