Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder

Opdracht:

PAGUS heeft voor het windpark Noordoostpolder, het grootste windmolenpark op land in Europa het procesmanagement verzorgd. Samenwerking tussen initiatiefnemer, gemeente en ministerie verloopt daardoor evenwichtiger en meer resultaatgericht. Windpark is nu in voorbereiding.

Website: http://www.noordoostpolder.nl/ en http://www.windkoepelnop.nl/Website: http://www.noordoostpolder.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.