Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Opdracht:

(2001 – 2002) Kwartiermaker afdeling veiligheidsbeleid en –advisering, gemeente Amstelveen.

Opdracht: inrichten van een nieuwe afdeling veiligheid. Bepalen functies, positie, en taken. Vervolgens werven personeel en opzetten afdelingsroutines. In circa acht maanden ‘stond’ de afdeling en is deze overgedragen aan een vaste medewerker.

(2000 – 2001) - Integraal management, directiehoofd (35 medewerkers, gemeente Amstelveen, sector stadsontwikkeling). Lijnmanagementfunctie, hoofd van drie afdelingen beleid, uitvoering en communicatie.

(2001) - Deelprojectleider Toekomstvisie (gemeente Amstelveen) Bijdrage geleverd aan ontwikkeling van de Toekomstvisie Amstelveen 2020+

(2000 –2001) - Projectleider inrichtingsstudie poldergebied ‘water, landbouw, natuur of woningen’. (gemeente Amstelveen). Interactieve beleidsvorming voor waterberging

(2001) Begeleiding reorganisatie (gemeente Amstelveen).Website: http://www.amstelveen.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.