Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Gemeente Amersfoort / Utrecht

Gemeente Amersfoort / Utrecht

Opdracht:

(2003) - Procesmanagement optimalisatie gebruik baggerdepots, gemeente Amersfoort / provincie Utrecht.

Opdracht: procesmanagement, in kaart brengen van marktcondities en voorstellen doen voor optimaal depotgebruik, voeren van onderhandelingen met particuliere en overheidsorganisaties.

Resultaat:

  • Start van project Depots-plus 
  • Onderzoek naar optimaal gebruik van baggerdepots

(2003) - Programma- en projectmanagement, provincie Utrecht

Opdracht: Ontwikkeling en implementatie regionaal actieprogramma voor provincie en gemeenten. Zorg gedragen voor een draagvlak en besluitvorming. Werving en selectie programmateam.

Resultaat: Team RAAM (regionale activiteiten agenda) is geïnstalleerd en draait nog steeds.

(2002/2003): projectleiding MER, provincie Utrecht

Opdracht: begeleiding van een Milieu Effectrapportage voor aanleggen van een ontzanding / natuurontwikkeling in een uiterwaardengebied.Website: http://portal.provincie-utrecht.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.