Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Milieusamenwerking Flevoland

Milieusamenwerking Flevoland

Opdracht:

(2003 – 2004) - Interim-management en organisatieverbetering, gemeentelijk samenwerkingsverband Flevoland: ‘Durf, drive en degelijkheid’.

Opdracht: integraal leiding geven aan samenwerkingsverband in een overbruggingsperiode en vervolgens samen met het nieuwe hoofd opzetten en inrichten van een nieuwe organisatie.

Resultaat:

  • Implementatie en afronding kwaliteitszorg (afgrond met het behalen van ISO 9001)
  • Aftrap professionalisering van de handhaving
  • Nieuwe zelfstandige organisatie, inclusief nieuwe managementraad
  • Productencatalogus
  • Nieuwe kengetallen en financiële verantwoordingsstructuur
  • Organisatie met drive en vernieuwing


Website: http://www.ms-flevoland.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.