Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Provincie Noord-brabant

Provincie Noord-brabant

Opdracht:

(2004) - MER-coördinatie, provincie Brabant: ‘Heldere lijnen in bestaande wegen’.

Opdracht: Opnieuw inrichten coördinatiepunt milieueffectrapportage (puinruimen en weg bereiden). Inhoudelijke begeleiding van aantal rapportages (Bedrijventerrein Moerdijk, snelweg N261 en N 276, reconstructie landelijk gebied) implementatie nieuwe regelgeving.

Resultaat: integrale afweging is geïmplementeerd als gangbare werkwijze.Website: http://www.brabant.nl/


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.