Opdracht uitgevoerd door Pagus

Opdrachtgevers van Pagus

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Opdracht:

(2004 – 2005) - Procesmanager nationaal bestuursakkoord bagger, IPO ‘de bagger de baas’.

Opdracht: begeleiding instelling baggeroverlegorgaan, procesmanagement en ondersteuning projectgroep, opstellen overeenkomst tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Resultaat: · Ondertekening van een overeenkomst door alle partijen · Sluiten van diverse gebiedscontracten waarmee een impuls wordt gegeven aan het inhalen van baggerachterstandenWebsite: http://www.ipo.nl


Terug naar overzicht


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.