Feike Tibben

Over Pagus > Persoonlijk

Pagus is een initiatief van Feike Tibben. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Kwaliteit: Het op de rit krijgen van organisaties. Focus, organiseren en in positie brengen met elan en resultaat voor ogen.

Kenmerk: veranderen, versnellen, verbinden en verankeren. Als strateeg en pragmaticus, analyseert Feike snel en to the point en weet oplossingen en draagvlak te genereren voor zowel management als bestuur.

Drive: Passie voor organisaties die midden in de maatschappij staan, die bouwen aan een samenleving. Samen met hen meerwaarde vinden 'hier doen we het voor, hier zijn we trots op: zelfbewust en transparant'.

Feike Tibben is als register-interimmanager (RQIM), geaccrediteerd door de Raad voor Interim-management, RIM. De RIM is de brancheorganisatie voor de Interim Management bureaus. De RIM bevordert en bewaakt de kwaliteit van Interim Management. Zie ook www.rim.nl. Feike is lid van de toetsingscommissie.

Feike Tibben studeerde Land- en Watermanagement en Milieukunde, volgde daarna een managementopleiding aan de universiteit van Hull in Engeland en de studie publieke strategie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij heeft een green-belt in leanmanagement en six-sigma en heeft een accreditatie voor belbin-teamontwikkeling. Hij is lid van de vereniging van organisatie-adviseurs (OOA) en heeft diverse trainingen gevolgd op het gebied van communicatie, organisatie en recht. Naast zijn werk is hij actief geweest in politiek en lokaal bestuur en bij landelijke en regionale sportorganisaties. De laatste jaren richt hij zijn aandacht vooral op zijn oude liefde: natuur- en gebiedsontwikkeling, o.a. als lid van het landelijk bestuur van Natuurmonumenten. kijk ook eens op het meest recente jaarverslag

Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.