Referenties van Pagus

Referenties van Pagus

Terugblik: Opdrachtgevers aan het woord

Hoogheemraadschap van RijnlandKees Bodegom, manager waterzuivering:

"Ik heb veel van Feike geleerd. Soms was hij een klankbord, dan weer kritische collega of personlijke navigator. Hij heeft me laten zien van er veel routes van A naar B mogelijk zijn om een succesvol en duurzaam resultaat te halen.  Dank daarvoor.

 "


Hoogheemraadschap van RijnlandJerome van Ingen, HRM:

Ik heb buitengewoon prettig met Feike samengewerkt! Hij is een belangrijk voorbeeld geweest waar het gaat om leiderschap... Ik spreek bewust niet over "manager". Ik heb hem als méér dan een manager ervaren... Ik kom de titel "interim leider" niet vaak tegen, zou een titel kunnen zijn die meer van toepassing is ... Op alle niveaus, strategisch, tactisch en operationeel heb ik kwaliteiten waargenomen. Bovenal echter is Feike ook een echt mens waarop de IT term WHat You See Is What  You Get op van toepassing is... 

 "


Veiligheidsregio GroningenHans van der Veen, bedrijfsjurist:

"Feike is een doelgerichte, prettige collega om mee samen te werken mét humor"


Hoogheemraadschap van DelflandRuud Heijloo, manager programmamanagement:

"In periode van april 2010 tot en met december 2010 heeft Feike een bijdrage geleverd aan de implementatie van programmamanagement en de ontwikkeling van programmaplannen bij het hoogheemraadschap van Delfland. Feike levert vanuit zijn senioriteit een duidelijke toegevoegde waarde. Daarin vallen zijn analyse, pragmatische en doelgerichte aanpak op. Hij weet de complexe omgeving telkens weer te vertalen naar inzichtelijke en werkbare modellen. Hij is op bestuurlijk en ambtelijk niveau een plezierige sparringpartner die tot de kern van de zaak weet door te dringen. Ook voor de situatie van betrokken medewerkers heeft hij een open oog. Hij weet altijd de goede vragen te stellen om hen de volgende stap succesvol te laten maken. Hij creëert zo draagvlak voor de gewenste ontwikkelingen. Aan de samenwerking met Feike bewaar ik goede herinneringen."


Gemeente HellevoetsluisErik de Ruiter, directeur:

"Feike Tibben heeft in de periode april 2009 tot en met april 2010 in de rol van afdelingshoofd a.i. Bouwen Ruimte en Milieu bij de gemeente Hellevoetsluis gewerkt. De opdracht is geweest om een analyse te maken van de afdeling omdat geconstateerd was dat op het gebied van integraliteit van werken en samenwerking forse verbeterslagen moesten worden bereikt. Feike Tibben heeft het vraagstuk verkend waarbij opviel dat hij de link tussen hetgeen hij in de analyse concludeerde wist te vertalen naar alledaagse verbeterpunten in het functioneren van de medewerkers. Karakteristiek voor zijn optreden was de coachende wijze van leidinggeven aan de afdeling waarbij hij ook moeilijke personele keuzes niet uit de weg is gegaan. Als toenmalig leidinggevende heb ik de samenwerking en de communicatie als zeer plezierig en to the point ervaren. Ik heb de heer Tibben leren kennen als een integere en betrouwbare persoon."


Taskforce Management OverstromingenRuurd Reitsma, programmamanager Taskforce Management Overstromingen:

"Feike Tibben is interim-manager en consultant in een. Hij is in staat om in zeer korte tijd gedegen en gedetailleerde analyses te maken en biedt praktische oplossingen. Dat maakt hem tot een zeer getalenteerde projectmanager. Ik ben er trots op dat ik hem twee jaar in mijn team heb gehad."


Gemeente NijmegenWilbert Jansen, bureauhoofd Ontwerp en Advies gemeente Nijmegen:

"Feike heeft meegewerkt aan de implementatie van een structuurwijziging en de invulling van het nieuwe MT voor de afdeling. Hij heeft gewerkt aan de opzet van een kennis matrix, doorontwikkeling van medewerkers en profilering van het team en de bureauhoofdfunctie. Hij heeft succesvol gewerkt aan het tot stand komen van verbindingen en verbeterslagen in de bedrijfsvoering. Aanvullend heb ik hem gevraagd als interim leidinggevende voor de projectleiders. Voor deze groep heeft hij invulling gegeven aan functiedifferentiering, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling."


Hoogheemraadschap van RijnlandFred Hoogland, afdelingshoofd Hoogheemraadschap van Rijnland:

"Feike is een multi-tasking managementtalent. Hij is in staat om snel te schakelen tussen verschillende niveaus. Hij kan een grote variëteit van management- en organisatiethema’s aan. Feike is een echte peoplemanager."


Gemeente AmstelveenAb van de Craats, afdelingshoofd Milieu, gemeente Amstelveen:

"Energiek, origineel en mensgericht zijn mijn kernwoorden om Feike te beschrijven. Uitstekende eigenschappen om verantwoordelijkheid te nemen voor het zetten van koers met professionals om moeilijke opgaven te klaren. Feike brengt energie over. Hij heeft er ook zoveel van. Het overtollige werkt hij weg met veel fysieke activiteit. Originaliteit komt naar boven in de vorm van koersen en ideeën die zijn omgeving altijd aan het denken zet en meestal in beweging krijgt. Feike zoekt altijd verbinding met mensen. Weet wat mensen beweegt en hoe ze in beweging te krijgen zijn."


Provincie GelderlandSonja Seuren, beleidsmedewerker, provincie Gelderland:

"Feike biedt een uitstekende combinatie van kennis en bestuurlijk gevoel, zodat hij een brede blik geeft en op verschillende manieren inzetbaar is. Gecombineerd met de korte communicatielijnen maakt dit snel en effectief samenwerken mogelijk."


Rijkswaterstaat Provincie Utrecht, hoofd Civiele Techniek:

"Feike heeft mij ondersteund bij de vorming van een nieuwe afdeling na een ingrijpende reorganisatie, die heel veel veranderingen bij een groot aantal medewerkers met zich meebracht. Feike heeft de begeleiding van medewerkers voor zijn rekening genomen door met ze in gesprek te gaan, ze vertrouwen te geven in de nieuwe situatie en leren daarmee om te gaan. Daarnaast heeft Feike een krachtige rol vervuld bij de verdere organisatieontwikkeling en een zeer centrale, prominente rol vervuld bij het hij het aantrekken van inhuurkrachten voor zijn rekening genomen. Alles bij elkaar heb ik Feike ervaren als een no-nonsense medewerker/adviseur/maatje, die op voortvarende wijze zijn schouders zet onder de taken die je met hem afspreekt; een scherpe kijk heeft op mensen; de zaken klip en klaar benoemt en er geen gras over laat groeien. Kortom: een energieke organisatieadviseur/interim-manager."


Provincie Noord-HollandEric Khodabux, projectleider:

"Een Regionaal Bestuurs Akkoord Bagger Rijn-West dankzij maximale inzet van Feike Tibben. Feike prikkelt en biedt zijn klanten in een ontspannen sfeer alle mogelijkheden gebruik te maken van zijn expertise. Door zijn veelzijdigheid en breed netwerk heeft hij ons steeds weer weten te enthousiasmeren om samen met hem de knelpunten aan te pakken. We zijn bijzonder tevreden met het geleverde resultaat."


Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk en met beide benen op de grond privacy/disclaimer | sitemap © 2011 Interwijs B.V.